Çed Görüşü

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar bütünüdür.
İşletme 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği  Ek-I ve Ek-II Listesinde yer alması durumunda “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınması gerekmektedir.  Uygulamanın kapsadığı alanlar içerisinde kimya, ilaç ve atıklar, sanayi, tarım, orman, su kültürü ve gıda, ulaşım, altyapı ve kıyı yapıları, enerji, turizm, konut ve madencilik yer almaktadır.
Bu listede yer almayan işletmeler ise bağlı bulundukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden bu yönetmelik kapsamında olmadıklarına dair görüş yazılarının alınması gerekmektedir.
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği kapsamında yer alan projeler için,
 • (Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. bendine göre) “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu”veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça hiçbir teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.
 • “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadan yatırıma başlanan/kurulan faaliyetler, Çevre Kanunu’nun 15. maddesine istinaden ÇED Yönetmeliği (19.maddesinin (a) bendi) gereğince durdurulmaktadır.
 • Bu durumda, Çevre Kanununun 20. maddesinin (e) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.
 • ÇED Raporundaveya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda ise Yönetmeliğin 19.maddesinin (b) bendi gereğince (Çevre Kanunu’nun 20. maddesinin (e) bendi uyarınca) idari para cezası uygulanmaktadır.
 • ÇED Yönetmeliği hükümlerine tabi faaliyetlere/projelere verilen “ÇED Olumlu”ya da “ÇED Gerekli Değildir” kararları faaliyete başlanması için gereklidir ancak yeterli değildir. Diğer bir deyişle, ÇED Yönetmeliği kapsamında verilen kararlar nihai izin ve onay niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle, yürürlükte olan mevzuat uyarınca ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, onay, görüş ve/veya ruhsatların alınması gerekmektedir.

HİBE PROJELERİ

Firmamız firmanızın ihtiyaçlarına yönelik olarak ulusal ve uluslararası fonların çeşitli programları dâhilinde hibe ve destek olanaklarını araştırma, teklif dosyası hazırlama, finansman almaya hak kazanan kuruluşlar için de proje yürütme danışmanlığı hizmetlerini sağlamaktadır.
Hibe/destek programlarında proje sahiplerinin ortak bir amaçta buluşması ile başlayan danışmanlık sürecimiz, tekliflerin geliştirilmesi ve projelendirilmesi faaliyetlerinden oluşmaktadır.
Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, KOSGEB, IPARD, çeşitli bakanlıklar, yabancı konsolosluklar ve diğer tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlarca sağlanan hibe programlarına uzmanlarımız tarafından proje teklifleri hazırlanmaktadır.
Bu süreçte ilgili makamlara sunulan tekliflerin onaylanmasının ardından uygulama aşamasında faaliyetlerin ilgili mevzuat ve prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla proje yürütme danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.
Hibe danışmanlığı hizmetimiz kapsamında müşterilerimize şu hizmetleri sunmaktayız:
 • İhtiyaca yönelik proje konusunun tespit edilmesi
 • Uygun hibe/destek programının belirlenmesi
 • Hibe/destek başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin temini
 • Projenin yazımı için gerekli teknik çalışmaların gerçekleştirilmesi
 • Proje başvuru dosyasının hazırlanması
 • Başvurunun sonuçlandırılması
 • Projenin uygulanması
hissedilebilir yüzey kır düğünleri ingilizce kursları izmir malatya araç kiralama elazığ oto kiralama baca filtresi